کدام نوع کارتن برای بسته‌بندی محصولات حساس به شکست و آسیب‌پذیری مناسب‌تر است؟