روش‌های پیشگیری از خرابی کارتن‌ها در حمل و نقل چیست؟