آیا انتخاب نوع بسته‌بندی کارتن، برای حمل و نقل محصولات مهم است؟